e-Zorgpad

Vereenvoudigt zorgprocessen door zorgpaden vergaand te automatiseren.